Onze purpose en strategie

Connectiviteit en communicatie zijn de pijlers waar onze maatschappij en economie op steunen. Maar verbondenheid gaat verder dan slimme connecties tussen netwerken of de technieken waarmee we contact leggen. Uiteindelijk draait het leven van mensen om het gevoel van verbondenheid. Met elkaar, met de dingen om ons heen die belangrijk zijn. Zodat mensen, bedrijven en de samenleving verder kunnen komen. Onze purpose sluit hierbij aan: plezier en vooruitgang met elke verbinding.

Plezier: altijd, overal

Bij VodafoneZiggo leggen we waardevolle verbindingen, tussen mensen en voor mensen. Dat doen we in een samenleving die nooit stil staat, waar afspraken steeds minder afhankelijk zijn van een specifieke tijd of plaats, waar communicatie, media en vermaak de hele dag beschikbaar zijn. Werken, leren en ontspannen: alles is altijd en overal binnen handbereik.

Consumenten bieden we entertainment, zoals televisie, sport, series en films. Ondernemers helpen we op weg met impactvolle bedrijfsvoering, zodat ze meer uit hun bedrijf halen, klantgerichter werken en zo hun kostbare tijd kunnen investeren in wat zij het liefst doen: ondernemen. Onze medewerkers bieden we een fijne werkplek met een gezonde, veilige en inclusieve cultuur.

Vooruitgang: investeren in de digitale toekomst

Het tempo van innovatie ligt hoog, nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals artificial intelligence en robotisering nemen een vlucht. Dit vereist nieuwe manieren van werken en denken, nieuwe technieken en het voortdurend aanscherpen van onze strategie.

Om tegemoet te komen aan deze ontwikkelingen is een snel, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk nodig. Dat is ook nodig, de databehoefte van Nederland groeit nog altijd exponentieel. Daarom werken we continu aan het verbeteren van ons netwerk zodat het nóg stabieler en slimmer kan worden met internetsnelheden tot 1 gigabit per seconde.

Verbinding: mens en samenleving versterken

Omdat we zóveel mensen verbinden op zóveel verschillende vlakken, nemen we graag de verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben. We gebruiken de kracht van technologie om mensen te helpen en de samenleving sterker te maken.

Bij VodafoneZiggo creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen en bedrijven. En daar waar het nodig is, helpen we mensen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Zodat alle maatschappelijke doelgroepen de vruchten plukken van de digitale transformatie waarin we ons bevinden.

Onze strategie

We leveren meerwaarde aan onze klanten door ons te concentreren op onze purpose: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Om die toezegging na te komen, baseren we ons handelen op vier strategische pijlers:

De klantbelofte waarmaken

De klant centraal stellen in alles wat we doen. Dat is de belofte die we aan onze klanten doen en die we elke dag opnieuw willen waarmaken. Dat betekent dat we goed naar onze klanten luisteren en dat we samen met hen onze bestaande producten en diensten verbeteren en nieuwe producten en diensten ontwikkelen. We willen voldoen aan hun verwachtingen en deze het liefst overtreffen. Dat geldt voor consumenten en voor zakelijke klanten, van klein tot groot. Om dit te borgen hebben we enkele initiatieven opgezet zoals ‘De klant in ons DNA’ waarbij we al bij werving en training van onze medewerkers de klant centraal stellen. Daarnaast loopt het project ‘Bestaande klanten voorop’, waarbij we inspelen op de behoeftes van onze trouwe klanten. We laten hen profiteren van ons gebundelde aanbod, met als doel hen langer aan ons te binden.

Digitaliseren

Voor VodafoneZiggo is digitalisering de meest effectieve manier om verdere groei te realiseren en om succesvol te blijven. Daarom pasten we onze strategie in 2019 aan en maakten we digitalisering tot een van onze vier strategische pijlers. We investeren veel kapitaal, energie en menskracht om van VodafoneZiggo een digitaal bedrijf te maken. Digitaliseren betekent dat we de mentaliteit en de manier van werken in onze organisatie veranderen. Daarbij onderscheiden we vier uitgangspunten:

  • Klantgericht handelen: De klantervaring staat centraal in al ons handelen. Inzicht in de klantbehoefte is een voorwaarde voor goede en relevante producten en diensten.

  • Kiezen voor digitale oplossingen: We kiezen – waar mogelijk – voor digitale oplossingen in alles wat we doen en ontwikkelen.

  • Beter presteren dankzij data: We gebruiken alle beschikbare data om tot de beste keuzes en beslissingen te komen.

  • Agile werken: We werken volgens agile methodes, waardoor we flexibeler zijn en sneller tot resultaten komen. We werken samen in teams met collega's uit verschillende disciplines en organisatieonderdelen, ofwel 'cross-functioneel'.

Zorgen voor fantastische producten

We doen er alles aan om het aanbod van onze producten en diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wat onze klanten willen. We focussen op wat onze klanten nodig hebben, niet op wat wij ze willen verkopen. We leveren complete en innovatieve IoT-oplossingen, waarmee klanten betere bedrijfsresultaten kunnen behalen. Bedrijven hebben, ongeacht hun grootte, betrouwbare partners nodig om hen te helpen tijdens hun digitale transformatie. In 2020 zijn we een samenwerking met IoT.nxt gestart. Dit dochterbedrijf van Vodafone Group helpt ons op veel grotere schaal aan de behoeften van onze klanten tegemoet te komen. Daarnaast introduceerden we de Mediabox Next en lanceerden we het Ziggo Sport Tennis kanaal. Voordat we nieuwe producten in de markt zetten, testen en bespreken we deze uitgebreid met onze klanten.

Investeren in de toekomst

Continu zijn we bezig met het verbeteren van onze netwerken en het uitbouwen van onze contentstrategie. We zullen de komende jaren blijven investeren om ervoor te zorgen dat onze netwerken sneller, betrouwbaarder en toekomstbestendig zijn. Naast investeren in onze netwerken, zien we ook in dat we moeten investeren in een duurzamere toekomst. Vanuit deze gedachte hebben we in 2020 een nieuwe Corporate Social Responsibility (CSR)-strategie gelanceerd. Daarin zetten we onze maatschappelijke en duurzame ambities voor 2025 op een rij.

Onze People, Planet, Progress-strategie en resultaten

VodafoneZiggo is dagelijks aanwezig in het leven van miljoenen mensen en we zijn trots op de positieve invloed die onze producten en diensten hebben op de samenleving. Maar onze ambitie en verantwoordelijkheid strekken verder. Naast de toegevoegde waarde die we bieden via onze technologie, willen we ook ons dagelijks werk nog socialer en duurzamer maken. Onder de titel People, Planet, Progress introduceerden we daarom dit jaar onze nieuwe CSR-strategie. Die toont onze ambitie voor 2025: onze impact op het milieu halveren én twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving.

We zien daarbij CSR niet als een apart project, maar als integraal onderdeel van onze gehele strategie en bedrijfsvoering, als iets wat bij al onze mensen hoog op de agenda staat. We geven aandacht aan urgente maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, afval en inclusie. Dat gebeurt via vijf strategische pijlers:

  1. Technologie voor de maatschappij >>

  2. Gelijke kansen in een digitale samenleving >>

  3. Een diverse en inclusieve cultuur >>

  4. Alles voor een gezond milieu >>

  5. Duurzame inkoop van dienst en product >>

Om meer grip te krijgen op onze impact, meten we die aan de hand van verschillende indicatoren en in relatie tot onze ambitie voor 2025. De inzichten gebruiken we om onze positieve impact op de maatschappij te vergroten en onze negatieve impact op het milieu te verkleinen. In 2020 hebben we 8% van de ambitie om twee miljoen mensen vooruit te helpen in de periode 2020-2025 bereikt. Daarnaast hebben we in 2020 onze impact op het milieu weten te verminderen met 29% ten opzichte van onze nulmeting. Daarnaast toont bijgevoegd figuur per strategische pijler de belangrijkste CSR-resultaten en activiteiten in 2020.

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn de 17 doelen die door de Verenigde Naties in 2015 in het leven zijn geroepen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen, en worden gezien als een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die van 2000 tot 2015 van kracht waren.

Wij zijn ons zeer bewust dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op het milieu en de samenleving. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en circulaire economie en een eerlijke keten. In 2018 hebben we voor het eerst een aantal SDG’s geselecteerd waaraan we een actieve bijdrage wilden leveren. In 2019 hebben we dit uitgebreid tot acht SDG’s die gekoppeld zijn aan onze People, Planet, Progress-strategie. Dit heeft onze CSR-Committee gedaan in overleg met onze moedermaatschappijen.

We willen niet alleen inzicht krijgen in de impact die we realiseren met onze eigen operatie, maar ook in de impact die we realiseren via onze klanten en medewerkers. Dus hebben we ook onze activiteiten en resultaten gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. Daarnaast zijn de SDG’s ook onderdeel van ons Green Bond Framework.