Vooruitblik

Met de introductie van 5G krijgt Nederland nog meer mogelijkheden om diensten en toepassingen te gebruiken via mobiel internet. Cybercriminelen zullen ook in de toekomst vindingrijk blijven en nieuwe technologieën aangrijpen om nieuwe manieren te vinden om fraude te plegen. Dit betekent dat het waarborgen van de privacy en veiligheid alleen nog maar relevanter wordt. Dat zien we ook terug in nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Europese en Nederlandse overheid. Zo gaat de EECC (European Electronic Communications Code) die, naar verwachting later dit jaar, geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening een grote impact hebben op onze organisatie als het gaat om de aanleg en beschikbaarheid van onze netwerken, toegangsverplichtingen en de privacy en veiligheid van onze klanten.

Met betrekking tot onze leveranciersketen verwachten we in de komende jaren een groot deel van onze leveranciers te kunnen aansluiten op Ecovadis. In 2022 willen we 75% van onze top 500 leveranciers aan boord hebben. In datzelfde jaar willen we op basis van hun Ecovadis rating in dialoog gaan met onze leveranciers. Middels deze dialoog willen we gezamenlijk inventariseren waar ruimte is voor verbetering en hoe zij hun impact en daarmee indirect onze impact kunnen vergroten. Ook in 2023 en 2024 zullen we deze dialoog voortzetten. Vanaf 2023 zullen we in nauwe afstemming met interne stakeholders onderzoek doen naar alternatieven voor structureel slecht presterende leveranciers op het gebied van duurzaamheid.

Begin 2020 zijn we voorzichtig gestart met het opnemen van milieu- en diversiteitscriteria in ons aanbestedingsproces. De komende jaren willen we dit verder intensiveren, met als doel om dit eind 2022 integraal op te nemen in al onze tenders.