Transparantie over de mogelijke effecten van elektromagnetische velden

Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan gepaard met vragen en uitdagingen. Bij VodafoneZiggo begrijpen we die zorgen. Net als onze klanten willen wij er zeker van zijn dat zij en wij gebruik kunnen maken van onze producten en diensten, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. De komst van 5G blaast nieuw leven in de vragen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV) – ook wel radiogolven – van mobiele telefoons, wifi en antennes. De internationale normalisatie-instantie ICNIRP houdt rekening met alle mogelijke effecten op de menselijke gezondheid met betrekking tot mobiele telefoonfrequenties, waaronder 5G. Na een uitgebreid overzicht van de beste wetenschap die momenteel beschikbaar is, bevestigde ICNIRP in maart 2020 dat er geen nadelige effecten zijn op de menselijke gezondheid van 5G-frequenties als blootstelling binnen hun richtlijnen valt.

Internationaal opgestelde blootstellingslimieten

In Nederland hanteren mobiele providers al sinds 1999 de internationaal opgestelde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Deze internationale richtlijnen zijn vastgesteld door de onafhankelijke International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en zijn in maart 2020 bevestigd en gespecificeerd op basis van het meest actuele wetenschappelijk onderzoek. ICNIRP heeft daarbij rekening gehouden met hogere frequenties vanwege het gebruik van nieuwe technologieën (zoals 5G) en er zijn nieuwe eisen toegevoegd om de gezondheidsbescherming verder te borgen. De nieuwste richtlijnen zullen zowel door het Kabinet als de Europese Commissie worden overgenomen in wetgeving of Europese richtlijnen. Bij VodafoneZiggo blijven we altijd ver onder de maximale blootstellingslimieten. Het Agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie van EZK) houdt hier toezicht op. Het verzorgt metingen en maakt jaarlijks de resultaten ervan openbaar.

Mobiele telefoons

Het vermogen van radiogolven uit een smartphone ligt tussen de 0,1 en 2 Watt. Elke telefoon die in de EU verkocht wordt, moet voldoen aan de Europese blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties is er geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is.

Een 5G-netwerk

Tijdens pilots die we hebben uitgevoerd met 5G hebben Agentschap Telecom en TU Eindhoven onafhankelijk onderzoek gedaan naar de elektromagnetische velden. De metingen tonen aan dat 5G dezelfde waarden heeft als 3G en 4G. Die vallen ruim binnen de internationale limieten.

Antennes

Bij het bouwen en onderhouden van ons netwerk moeten operators zich houden aan de blootstellingslimieten die zijn opgesteld door ICNIRP. In 2002 heeft de telecomsector een Antenneconvenant afgesloten met de overheid. Hierin staan de voorwaarden voor de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele communicatie tot vijf meter hoog. Samen met andere providers zijn we verenigd in Monet. Deze organisatie stemt de plaatsing van antennes af met overheden en gaat – samen met ons – in gesprek met gemeenschappen en omwonenden als er onrust of zorgen zijn over de plaatsing van masten.

Samenwerking, kennisdeling, onderzoek en interne controles

VodafoneZiggo werkt samen met partijen als Kennisplatform EMV, GGD, Antennebureau, Agentschap Telecom, gemeentes en overheden om kennis te delen en voorlichting te geven over EMV en gezondheidsaspecten. Samen met andere telecomaanbieders treden we via de branchevereniging Monet naar buiten over elektromagnetische velden en aanverwante thema's. Ook stimuleren we onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke effecten van elektromagnetische velden. We stellen data beschikbaar aan de Universiteit van Utrecht, die meewerkt aan internationaal onderzoek (COSMOS) naar langetermijneffecten van EMV over een periode van 30 jaar.

VodafoneZiggo volgt de Vodafone Groep RF Management Policy Standard. In dit beleid worden regels gesteld aan het managen van potentiële gezondheid- en veiligheidsrisico’s met betrekking tot Elektromagnetische Velden (EMV). Deze regels hebben betrekking op onder andere het beheer, ontwerp, inkoop en installatie van radio basisstations en kleinere mobiele antennes. Ook het delen van de locaties van onze apparatuur met andere mobiele operators wordt hierin meegenomen. Daarnaast heeft het beleid ook betrekking op mobiele terminals die door VodafoneZiggo worden ingekocht en geleverd.

Om te toetsen dat dit beleid wordt nageleefd, wordt jaarlijks een interne policy compliance review gedaan. Tijdens deze evaluatie wordt beoordeeld of de regels in ons beleid worden nageleefd en worden eventuele verbetermogelijkheden besproken.

 

Doelstelling 2020

Resultaat 2020

Score interne policy compliance review EMV (score 1 t/m 5) 

> 4 

4,7