Vooruitblik

Ook buiten onze organisatie volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan (blijven) doen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. Op verschillende manieren proberen wij hen digitale vaardigheden bij te brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten. Het is dan ook onze ambitie om in de periode 2021-2025 twee miljoen mensen vooruit te helpen en zo een positieve impact te maken op het terugdringen van kansenongelijkheid in Nederland.

De komende jaren verwachten we een versnelling van digitale ontwikkelingen. Zowel binnen als buiten onze organisatie. Nieuwe technologieën en IoT-oplossingen raken geïntegreerd in het leven van mensen en worden ‘normaal’. Thuiswerken heeft door COVID-19 een ongekende opgang gemaakt en zal de nieuwe norm worden, ook voor onze organisatie.

Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen hebben we de ambitie om een nog meer data-gedreven, klantgerichte, wendbare en digital first organisatie te worden. We voorzien dat hiervoor een verdere innovatie van nieuwe tools en technologieën nodig is, evenals leer- en ontwikkelingsprogramma’s voor onze mensen om deze tools en technologieën te kunnen besturen.

Daarnaast zal een verandering in mentaliteit van onze medewerkers van belang zijn, om deze nieuwe manier van werken ook in de harten en hoofden van onze mensen te krijgen. Vanwege die reden zijn we onder andere intern gestart met een tweedaags simulatieprogramma, Go Digital Experience, voor de management- en toplaag. Daarnaast is er een langetermijnplan om de mentaliteitsverandering bij het leiderschap te stimuleren.