Impact via onze klanten

Een deel van onze negatieve impact op het milieu ligt bij het daadwerkelijke gebruik van onze producten door onze klanten. Als VodafoneZiggo vinden we het belangrijk om ook hen bewust te maken van de mogelijkheden om verantwoorde keuzes te maken en op een verantwoorde manier om te gaan met de apparatuur die ze van ons ontvangen.

Terugnemen van oude apparatuur

Daarom moedigen we onze klanten via verschillende kanalen aan om apparatuur die aan vervanging toe is altijd naar ons terug te sturen, zodat wij het kunnen hergebruiken of recyclen. Mediaboxen, modems, routers en wifiboosters die klanten van ons in bruikleen hebben, zamelen we aan het einde van de levensduur weer in. Het retourproces willen we zo makkelijk mogelijk maken om de drempel te verlagen. Dit doen we door kosteloze verzending aan te bieden en de retourdoos ten behoeve van de oude apparatuur mee te sturen met de nieuwe apparatuur. Eenmaal geretourneerd worden de producten in ons logistiek centrum in Venray gecontroleerd op mogelijkheden tot hergebruik. De producten worden opgeknapt en geüpdatet om opnieuw gebruikt te worden. In 2019 kwam 80% van genoemde apparaten bij ons terug.

Verantwoord gebruik en hergebruik van smartphones

We streven ernaar om ook onze mobiele producten, zoals oude smartphones, weer in te nemen als klanten toe zijn aan een nieuw toestel. Zo bieden we een financiële stimulans om onze klanten hiertoe aan te moedigen. Helaas merken we dat hier nog weinig gebruik van gemaakt wordt. Dit komt mede doordat de klant onvoldoende bekend is met deze service, daarnaast is de perceptie dat de restwaarde van een gebruikte telefoon te laag is. VodafoneZiggo is daarom actief bezig om deze dienst meer zichtbaarheid te geven en toegankelijker te maken. Dit wordt gecombineerd met het aanbod tot het kosteloos inleveren van oude telefoons zonder restwaarde voor recycling. Aan dit initiatief werken we samen met leveranciers en andere partners, om dit eventueel te combineren met de aanschaf van een nieuwe smartphone.

Om te zorgen dat de levensduur van smartphones zo lang mogelijk is, bieden wij onze klanten in de Vodafone winkel de SmartphoneScan Service aan. Met deze kosteloze service heeft de klant goed inzicht in de staat van een smartphone. Hierdoor kunnen onze medewerkers een gericht advies geven of een smartphone nog enige tijd mee kan, een reparatie nodig heeft, of toe is aan vervanging.

Ook zijn we in 2017 begonnen met de verkoop van gerenoveerde smartphones van Apple. Daarnaast hebben we ook de milieuvriendelijk geproduceerde Fairphone in ons portfolio, om klanten duurzamere alternatieven te bieden.