Connectiviteitstabel

Middels onze connectiviteitstabel maken we inzichtelijk hoe de verschillende onderdelen binnen dit verslag, zoals onze visie, strategie, materiële onderwerpen, indicatoren, doelen, resultaten en de SDG’s aan elkaar koppelen.

Strategische pijler 

Materieel onderwerp 

Indicator

Doelstelling

Resultaat 2020

Bijdrage aan SDG

Technologie voor de maatschappij 

Netwerk 

Beschikbaarheid netwerk vast (%)

99,9% (doelstelling 2021)

99,89%

SDG 9  

  

Beschikbaarheid netwerk mobiel (%)

-

99,80%

SDG 11 

 

Innovatie 

Aantal IoT verbindingen VodafoneZiggo (#)

-

5 miljoen

 
 

Impact van producten en diensten 

Bondgenoten: aantal AV1 robots uitgeleend (#)

25

51

 

Gelijke kansen in een digitale samenleving 

Digitale inclusie 

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma (#)

158.000 

119.249 

SDG 4 

  

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day (#)

1.870 

238 

 
 

Digitale transformatie 

NPS Digitale klantreis mobiele klanten(#)

-

13,8

 
 

Community investment 

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good (#)

500 

85

 

Een diverse en inclusieve cultuur 

Verantwoordelijke werkgever 

Aantal Discover trainees aangenomen (#)

46 (doelstelling 2021)

50

SDG 5 

 

Diversiteit en inclusieve cultuur 

Aantal aangenomen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (#)

100 (doelstelling 2021)

70

SDG 10 

Alles voor een gezond milieu 

Energieverbruik en CO2-emissies 

CO2-uitstoot (kg)

81.057.021 (doelstelling 2025)

106.660.828

SDG 7 

 

Circulaire economie 

Bedrijfsafval (kg)

Zero waste (doelstelling 2025)

1.620.732

SDG 12 

Duurzame inkoop van dienst en product 

Ketenbeheer 

Uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond (in €)

€ 900 miljoen (doelstelling 2021)

19,2%

SDG 8 

  

Top 250 leveranciers in Ecovadis (%)

70% (doelstelling 2021)

21,2%

 
 

Privacy 

Medewerkers dat privacy e-learning heeft doorlopen (%)

100%

100%

 
 

Veiligheid 

Klantenservice medewerkers die de data breach e-learning hebben gevolgd (%)

-

65% 

 
 

Elektromagnetische straling 

Score interne policy compliance review EMV (#) 

> 4

4,7

 

Overig 

Zorg voor de klant 

NPS gecombineerde diensten Vodafone - consument (#)

-

27

 
  

NPS gecombineerde diensten Ziggo - consument (#)

-

7

 
 

Governance 

Percentage vrouwen in top management (%)

32% (doelstelling 2021)

29%

 
 

Bedrijfsethiek

Speak out meldingen (#)

-