Vooruitblik

De ambitie is om onze milieu-impact in 2025 gehalveerd te hebben. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, zullen we komende jaren fors blijven inzetten op het verder verkleinen van onze voetafdruk door de efficiëntie tussen ons vaste en mobiele netwerk te maximaliseren en de energie-efficiëntie in onze gehele keten te verbeteren. Dit doen we onder andere door te investeren in CO2-neutrale diensten en verdere verduurzaming van onze producten.