Impact via onze mensen

Samen bereiken we meer. Daarom besteden we bij VodafoneZiggo veel aandacht aan het inspireren en motiveren van onze mensen om milieubewust te werken en te leven. We willen dat iedereen binnen VodafoneZiggo zich bewust is van de impact die we als organisatie maken op onze omgeving, zowel positief als negatief. Het woon-werkverkeer van onze mensen heeft een groot aandeel in onze totale CO2-uitstoot. Voor de komst van COVID-19, stimuleerden we onze mensen daarom al om hybride te werken en zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. De komst van COVID-19 heeft onze inspanningen in een stroomversnelling gebracht.

Verminderen van de milieu-impact van ons woon-werkverkeer

Ons mobiliteitsbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk medewerkers met het openbaar vervoer van en naar werk te laten reizen. Daarom geven we onze mensen een eersteklas NS Vrij Reizenkaart en hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om ons met het hoofdkantoor naast het Centraal Station in Utrecht te vestigen. Dit heeft geleid tot een afname van 125 leaseauto’s in 2020 ten opzichte van 2019. Gevolg is in 2020 een daling van 59% in het totale brandstofverbruik en ook onze CO2-uitstoot door woon-werkverkeer daalde aanzienlijk vanwege het feit dat door de uitbraak van COVID-19 meer mensen thuis zijn blijven werken.

Verminderen van de milieu-impact van onze dienstreizen

Elke dag helpt VodafoneZiggo duizenden klanten thuis of op het werk om in verbinding te blijven. Voor een aantal van onze medewerkers is de auto een onontbeerlijk vervoersmiddel. Denk bijvoorbeeld aan onze storingsmonteurs die zo snel mogelijk ter plaatse moeten zijn als zich problemen voordoen met het netwerk. Daar komt bij dat zij vaak veel gereedschap en materialen met zich meedragen.

Toch kijken we naar verschillende mogelijkheden om ook deze uitstoot te verminderen. Een van die stappen, die mede door COVID-19 versneld is doorgevoerd, is het bieden van technische ondersteuning op afstand middels een digitale monteur. Deze monteurs hebben veel ervaring bij mensen thuis en kunnen op afstand checks uitvoeren en klanten begeleiden in de te nemen stappen die een monteur anders zelf zou uitvoeren. Dit geldt natuurlijk maar voor een deel van de activiteiten.

Naast het helpen van klanten op afstand door onze monteurs kijken we ook of we onze collega’s van de klantenservice kunnen laten ondersteunen bij dergelijke werkzaamheden, door hen hier duidelijke instructies voor te geven. We zien bij onze monteurs in 2020 een vermindering van 9% CO2-uitstoot door minder reizen.

Samen met onze installatiepartner Guidion lopen we graag voorop in de ambitie om zoveel mogelijk klantbezoeken 100% milieuvriendelijk te maken. Hiervoor ontplooien we diverse initiatieven om reisafstanden zo kort mogelijk te maken en uitstoot per kilometer drastisch te verlagen. Een van deze initiatieven zijn we in 2019 en 2020 gestart middels een pilot om bij installaties gebruik te maken van een elektrische bakfiets in plaats van een auto. Zo zijn we in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht al regelmatig gespot op de fiets. Zowel klanten, voorbijgangers als monteurs reageerden hier erg positief op. Naast dat het goed is voor het milieu is het in de binnenstad ook vaak sneller, denk bijvoorbeeld aan de grachten in Amsterdam of aan plekken waar je niet meer met bestelbusjes mag komen. Daarnaast is parkeren simpel en gratis.

Werken aan interne bewustwording op het gebied van duurzaamheid en klimaat

Onze mensen zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Zonder hen komt er geen transitie naar een duurzamere organisatie. Afgelopen jaar is er veel tijd en energie gestoken in het informeren, betrekken, en inspireren van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze organisatie op de hoogte is van onze duurzaamheidstrategie en ook begrijpt waarom het nodig is. Daarom hebben we in november 2020 het People Planet Progress festival georganiseerd. Een meerdaags online festival waarbij we onze mensen via webinars, presentaties en online workshops betrokken hebben bij onze CSR-strategie. In het programma was veel aandacht voor de impact die wij als organisatie en als individu op het milieu maken, en de mogelijkheden die er zijn om deze impact te verkleinen. Een aantal webinars ging dieper in op onze milieu-impact, hoe we die gezamenlijk kunnen halveren en de relevantie van klimaatverandering. Deze webinars werden door meer dan 700 collega’s gevolgd. Om bewustzijn te creëren voor onze voetafdruk werd ook de footprint challenge georganiseerd, hier deden ruim 200 collega’s aan mee, die samen hun persoonlijke footprint met 11% verlaagden.