Voorwoord CEO

"Nederland staat in de top van de Europese ranglijsten over digitale infrastructuur. Onze netwerken zijn fijnmazig, sterk, snel en stabiel. Dat heeft VodafoneZiggo ook bewezen tijdens de coronapandemie. Het gebruik van mobiele en vaste diensten schoot omhoog en onze netwerken konden dat prima aan. Dankzij de inspanningen van onze medewerkers en eerdere investeringen die nu hun vruchten afwerpen. We zijn trots op de manier waarop onze technologie mensen, bedrijven en de samenleving kan verbinden en vooruit helpen in deze uitdagende tijden."

Jeroen Hoencamp
Chief Executive Officer 

Als de voortekenen ons niet bedriegen, wordt 2021 het jaar waarin onze samenleving zich weer gaat herpakken en we op zoek gaan naar nieuwe evenwichten – een nieuw normaal. Mede dankzij vaccinatieprogramma’s kunnen we straks stap voor stap steeds meer. Zaken die we ons hele leven vanzelfsprekend hebben gevonden – de kinderen aanmoedigen bij een sportwedstrijd, een bezoek aan oma en opa, uit eten in een restaurant – worden dan hopelijk weer ‘gewoon’.

Weinigen konden een jaar geleden bevroeden dat Nederland en de rest van de wereld in 2020 zo hard geraakt zouden worden door het coronavirus. Ook VodafoneZiggo kreeg rechtstreeks te maken met de pandemie. Een aantal van onze medewerkers en hun naasten werden getroffen. Gelukkig konden zij rekenen op goede, liefdevolle zorg en de fantastische ondersteuning van collega’s. Als CEO vervult mij dat met gepaste trots en ook ontroering. Daarom wil ik allereerst alle medewerkers in de zorg en overige essentiële beroepen in ons land bedanken voor hun niet-aflatende inspanningen. Wat zij met elkaar hebben gepresteerd, hoe zij met hun professionaliteit en betrokkenheid de samenleving overeind hebben gehouden, verdient groot respect.

Nederland heeft beste digitale netwerken  

Er zijn meer terreinen waarop ons land het goed doet. Zo staat Nederland bovenaan in de Europese ranglijsten van beste digitale infrastructuur. Dat geldt zowel voor mobiel als vast internet. Dat is belangrijk voor het vestigingsklimaat en onze economische veerkracht. Nederland heeft daarin veel te bieden: hooggeschoolde arbeidskrachten, hoogwaardige verbindingen met Schiphol en de Rotterdamse haven en een hoge kwaliteit van leven. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich graag vestigen in ons land en hier ook willen blijven. Met onze state-of-the-art producten en diensten draagt VodafoneZiggo daaraan met plezier en trots zijn steentje bij.

Records 

Als aanbieder van digitale infrastructuur hebben we real time kunnen waarnemen hoe in onze netwerken het afgelopen jaar verbruiksrecord na verbruiksrecord werd verbroken. Jarenlange, soms wat ingeroeste patronen zijn onder invloed van de pandemie radicaal doorbroken. We zijn massaal thuis gaan werken met behulp van video conferencing en aanverwante technologie. Deze records zie je overdag terug. En zaterdagavond na zaterdagavond verbraken we downloadrecords omdat miljoenen Nederlanders zichzelf thuis vermaken met videostreamingdiensten. Onze netwerken konden deze veranderingen prima aan, de investeringen die we afgelopen jaren hebben gedaan, werpen hun vruchten af.

GigaNet 

Op dit moment zijn 7,3 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op het snelle en stabiele GigaNet: het krachtige netwerk van Vodafone én Ziggo. Ruim 3 miljoen klanten hebben reeds toegang tot snelheden tot 1 gigabit per seconde. In 2021 werken we gestaag door met de uitrol naar 6 miljoen huishoudens en bedrijven. In de loop van 2022 hebben alle 7,3 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot gigabitsnelheden. Dat bereiken we allemaal zonder te hoeven graven. Ondertussen blijven onze experts de kwaliteit van GigaNet verder verbeteren. Door het gebruik van slimmere en efficiëntere software realiseren we bij tests nu al snelheden van 5 tot 10 gigabit per seconde op het vaste netwerk. En op het mobiele netwerk introduceerden we als eerste 5G technologie. Op het gebied van Internet of Things ontwikkelen we - in onze 5G HUB in Eindhoven samen met onze partners - innovaties die de zorgsector, het bedrijfsleven en de samenleving van morgen vormgeven. Het komend jaar zetten onze specialisten deze proefprojecten verder door. Zo blijft het GigaNet up to date, ook voor de toekomst.

Meer dan technologie 

De kracht van ons netwerk reikt daarmee verder dan technologie, het gaat óók over hoe technologie mensen, bedrijven en de samenleving verbindt en vooruit helpt. Dat is waar wij als VodafoneZiggo voor staan en waar we verantwoordelijkheid voor willen nemen. Inclusief de noodzaak om iedereen mee te nemen in de digitale transitie, ook de mensen met een achterstand. Over de manier waarop we privé en werk combineren door hybride te werken, ook na – en met de lessen van – COVID-19. En over hoe onze technologie bijdraagt aan de maatschappij en hoe de samenleving groener te maken.

People, Planet, Progress 

VodafoneZiggo is onderdeel van het dagelijks leven van miljoenen mensen. We zijn trots op de positieve impact die we met onze producten en diensten hebben op de samenleving. Maar onze ambitie strekt verder. Onder de noemer People, Planet, Progress presenteerden wij het afgelopen jaar onze nieuwe maatschappelijke ambitie voor 2025: halvering van onze impact op het milieu én twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving. In het hoofdstuk ‘Onze purpose en strategie’ leest u hier meer over.

Brede welvaart, duurzaamheid en inclusie 

Ook in 2021 gaan onze medewerkers door met het verbinden van mensen, huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties door heel Nederland. Zij stuwen daarmee de positieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Want als bedrijfsleven kunnen we nog veel meer doen om bij te dragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Dat blijkt ook uit ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’, de nieuwe strategie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Afgelopen jaar gingen werkgevers in gesprek met werknemers, ondernemers, gemeenten, experts en wetenschappers over maatschappelijke vraagstukken en de rol die ondernemingen daarbij kunnen spelen. Er vonden werkbezoeken en groepsgesprekken plaats en er zijn bijna 1.300 ondernemers geïnterviewd. De conclusies van dit zogenoemde Brugproject gaan me aan het hart: het begrip brede welvaart centraal stellen in het denken en doen van het bedrijfsleven, met veel meer oog voor duurzaamheid en inclusie. Meer samenwerking, meer openheid. Zie daar de contouren van een Nieuw Rijnlands Model, waar VodafoneZiggo graag deel van uitmaakt.

Dit jaar gaan we daar met veel vertrouwen mee verder, voortbouwend op de basis die we in de afgelopen jaren hebben gelegd.

Met dit Impact Rapport rapporteren we voor het eerst in lijn met de GRI Standards: de Core-optie. Deze internationale rapportagerichtlijn biedt ons nieuwe handvatten voor het inzichtelijk maken van impact en onze prestaties op het gebied van duurzaamheid met als doel om onze transparantie hierover nu en in de toekomst te vergroten.

Ik wens je veel leesplezier met ons Impact Report 2020.

Jeroen Hoencamp, 

CEO VodafoneZiggo