Introductie

Bij VodafoneZiggo hechten we veel waarde aan een eerlijke en ethisch verantwoorde keten. We maken gebruik van onze stevige positie in de markt om positieve invloed uit te oefenen op alle schakels binnen deze keten: van leveranciers, tot aan de consument. De weg die onze producten en diensten moeten afleggen voordat ze bij de klant terechtkomen moet verantwoord en duurzaam verlopen. Dit betekent onder andere dat iedereen veilig moet kunnen werken en daarvoor een eerlijk loon ontvangt, dat we het milieu zoveel mogelijk sparen, maar ook dat we zorgvuldig omgaan met de privacy, veiligheid en gezondheid van onze klanten.