Onze maatschappelijke partnerships

Alliantie digitaal samenleven 

In 2019 opgericht in samenwerking met Beeld & Geluid, ECP/Veiliginternetten, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Number 5 Foundation. Het doel is om de urgentie van digitale balans en digitale inclusie te duiden en te agenderen op maatschappelijk niveau. De alliantie heeft vier werkgroepen: gezin, ouderen, jongvolwassenen en werkenden, die subsidieaanvraag hebben gedaan bij het ministerie van BZK. We zijn actief in de werkgroepen gezin en ouderen. 

Nationaal Ouderenfonds 

Nationaal Ouderenfonds zet zich in tegen eenzaamheid door het aanbieden van activiteiten waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en contact met elkaar kunnen onderhouden. Onze samenwerking met het Ouderenfonds richt zich op het beschikbaar maken van het Welkom Online programma aan ouderen. Het Ouderenfonds brengt het programma actief onder aandacht van hun leden en organiseren Welkom Online groepssessies. Ook koppelen ze vrijwilligers aan ouderen voor individuele begeleiding en hebben ze tijdens de lockdown de Helpdesk Welkom Online opgericht.  

Stichting Kind en Ziekenhuis 

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg en onze partner in het programma Bondgenoten. Kind & Ziekenhuis zorgt voor de behandeling van aanvragen en distributie van de robots, houdt contact met ouders en scholen en brengt het programma onder de aandacht van ziekenhuizen, scholen en patiëntenorganisaties. 

VHTO 

We werken samen met het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en beta/techniek. Ieder jaar organiseren we een Girls’ Day waarbij 150 - 200 meisjes op de kantoren van VodafoneZiggo diverse workshops volgen met als doel ze kennis te laten maken met techniek en ICT. In verband met COVID-19 heeft dit evenement online plaatsgevonden. 

Netwerk Mediawijsheid 

Heeft als doel om iedereen in Nederland in staat te stellen mediawijs op te groeien en te leven en steunt ons bij de ontwikkeling en distributie van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden. 

NL Digital 

We zijn lid van de werkgroep Onderwijs. Dit is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De ambitie richt zich enerzijds op het vergroten van digitale kennis en vaardigheden en anderzijds het tekort aan IT-talenten te verkleinen. 

ECP | Platform voor de Informatie Samenleving 

Is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan, en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. We zijn lid van ECP en actief in het programma Digivaardig. ECP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden. 

Expertisebureau online kindermisbruik

VodafoneZiggo ondersteunt het Meldpunt Kinderporno van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), dat (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen bestrijdt en voorkomt.

Fonds gehandicaptensport 

Meer aandacht vragen voor de gehandicaptensport, sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken en het sportaanbod verbeteren. Dat is waar het Fonds Gehandicaptensport zich hard voor maakt. VodafoneZiggo is sponsor van het fonds. 

JINC 

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen, vindt JINC. Daarom helpt de organisatie kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. De kinderen maken kennis met verschillende beroepen, ontdekken welk werk bij hun talenten past en leren solliciteren. JINC is onze partner voor de Experience Days. Zij zorgen ervoor dat scholen onze kantoren bezoeken. 

Emma at Work

Emma at Work ondersteunt jongeren met een chronische fysieke aandoening en helpt hen op weg naar een zelfstandige toekomst. De organisatie begeleidt de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt hen in hun zoektocht naar werk. VodafoneZiggo is lid van de Club van 1000, een netwerk van werkgevers dat de jongeren helpt met het vinden van bijbanen, vakantiebanen, werkervaringsplekken, stages en vast of tijdelijk werk. 

Onze partnerships omtrent diversiteit en inclusie

Onderwerp

Partner

Doel

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Onbeperkt aan de slag  

Recruitment, trainingen en talentontwikkeling

Limped blue                     

Beheer van onze kantoren

C-Talent                       

Inzetten voor onze 'Sign Language Coffee Bar' en werksessies over gebarentaal  

Energieq Sterk Sociaal   

Recruitment

Normaalste Zaak                       

Netwerken en informatie

PSO Nederland                 

Keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Edwin v/d Sar Foundation      

Evenementen en talentontwikkeling

Gendergelijkheid

Talent naar de Top               

Werksessies, trainingen evenementen en monitoren progressie

W.I.C.T. Europe            

Evenementen, werksessies en coaching

Women Inc                       

Training

LGBTI+ 

Pride Utrecht                             

Hoofdsponsor van Pride Utrecht

Business Pride Amsterdam     

Netwerken en evenementen

Workplace Pride                        

Lobbyen en evenementen

Corporate Queer                     

Trainingen, evenementen, werksessies en 'sparring' partner

Cultuur 

Refugee Talent Hub                 

Evenementen, 'Meet & Greats', mentoring en scholing

Agora Network                 

Evenementen en mentoring

Algemeen 

Young Digitals                             

Marketing ondersteuning door talenten met afstand tot de arbeidsmarkt

Diversiteit in Bedrijf                

Meetings, evenementen en ondertekenaar van charter