Hoe we waarde creëren voor onze stakeholders

Zorgen dat Nederland verbonden blijft. Nooit eerder werd onze cruciale maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving zo duidelijk als in het afgelopen jaar. We hebben ervoor gezorgd dat miljoenen mensen contact konden onderhouden met vrienden, familie, collega’s, klasgenoten en klanten. Hierdoor hebben we waarde gecreëerd voor onze stakeholders, en daarmee de positieve maatschappelijke impact vergroot en onze negatieve impact teruggebracht.

Ons waardecreatiemodel – in lijn met de richtlijn van Integrated Reporting – geeft inzicht in ons waardecreatieproces: welke waarde we creëren, voor wie, en hoe we dat doen. Dit model geeft inzicht in wat we nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, wat we daar vervolgens mee doen, wat daarvan de uitkomsten zijn en op welke manier we daar impact mee maken op milieu en maatschappij. Het waardecreatiemodel beschrijft dus in één oogopslag de essentie van onze organisatie.

Input

Als organisatie maken we gebruik van verschillende kapitalen. Onderdeel van de kapitalen die wij inzetten is ons netwerk. Zonder onze zendmasten, datacentra, wijkkasten en kabels in de grond zijn we niet in staat een landelijk dekkend netwerk beschikbaar te stellen aan onze klanten. Onze mensen zorgen ervoor dat onze strategie wordt uitgevoerd. Zij brengen kennis in, waardoor wij onze producten en diensten kunnen innoveren en verbeteren. Zij maken afspraken met leveranciers, voeren onderhoud uit aan onze systemen en zijn degenen die dagelijks in contact staan met onze klanten. Financiële middelen zijn nodig om te kunnen blijven investeren in ons netwerk, in onze medewerkers en in duurzame en innovatieve oplossingen. Ook maken we gebruik van natuurlijke bronnen, denk aan energie, water en grondstoffen voor de ontwikkeling van onze netwerken, onze kantoren en de producten die we verkopen aan onze klanten. Tot slot werken we ook samen met onze maatschappelijke partners om waarde te kunnen creëren voor de samenleving.

Bedrijfsmodel

Centraal in het waardecreatiemodel staan ons bedrijfsmodel en onze strategie. Onze strategie is gericht op het volbrengen van ons doel: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Dat doen we door onze klant centraal te stellen in alles wat we doen, te investeren in een snel, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk, te investeren in de digitale toekomst en door het leveren van de beste diensten en producten. In 2020 hebben we daarnaast CSR weten te verankeren in al onze activiteiten, ons beleid, onze producten en diensten. Hiervoor hebben we een nieuwe CSR-strategie opgesteld, getiteld ‘People, Planet, Progress. Onder deze noemer presenteerden wij het afgelopen jaar onze nieuwe maatschappelijke ambitie voor 2025: onze impact op het milieu halveren én twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving.

Output

De producten en diensten die we leveren aan onze klanten en stakeholders én de activiteiten die we uitvoeren, hebben verschillende interne en externe uitkomsten. Zo zorgen we ervoor dat miljoenen mensen kunnen bellen en internetten en waarborgen we daarbij hun veiligheid en privacy. We zorgen ervoor dat onze medewerkers zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen in de richting die ze willen. We genereren omzet waarmee we kunnen investeren in ons netwerk, innovaties en onze medewerkers. Daarnaast zetten we in op het verminderen van ons afval en het verlagen van onze CO2-uitstoot. Met de maatschappelijke partnerschappen die we aangaan, zetten we ons in om digitale inclusie in de Nederlandse samenleving te vergroten voor scholieren, gezinnen en ouderen.

Onze impact

Met onze activiteiten hebben we impact op de maatschappij en creëren we (economische, sociale en ecologische) waarde voor onze klanten en de maatschappij. Zo zorgen we ervoor dat mensen door ons netwerk met elkaar verbonden blijven en bedrijven hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. En zorgen we voor werkgelegenheid.

Ook oefenen we druk uit op het milieu door gebruik van grondstoffen en onze uitstoot. Met onze in 2020 gelanceerde People Planet Progress-strategie zetten we nog meer dan voorheen in op het verkleinen van onze negatieve impact op het milieu, het vergroten van onze positieve impact op de maatschappij door digitale inclusie te vergroten en het leveren van een actieve bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030.