Impact via onze operatie

Door voortdurend te kijken naar hoe we onze operationele activiteiten kunnen optimaliseren, kunnen we onze energie-efficiëntie verbeteren, onze uitstoot verminderen en de hoeveelheid benodigde grondstoffen verder terugbrengen. In deze paragraaf leggen we uit welke stappen we hebben gezet op het gebied van energieverbruik en circulariteit binnen onze operatie en hoe die bijdragen aan de gestelde ambitie om onze milieu impact gehalveerd te hebben in 2025.

Verminderen van ons energieverbruik

Als technologiebedrijf is het onze taak ervoor te zorgen dat heel Nederland kan rekenen op een betrouwbaar vast en mobiel netwerk. De energie die we nodig hebben om alle netwerklocaties draaiende te houden, is goed voor 91% van ons totale energieverbruik. De overige 9% gaat naar onze winkels (2%) en onze kantoren (7%). Bij VodafoneZiggo kopen we 100% duurzame elektriciteit in, opgewekt door Europese windturbines. Ook werken we continu aan het verbeteren van onze energie-efficiëntie en nemen wij energiezuinige maatregelen. Daarnaast voldoen we aan belangrijke internationale regels als de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA), de internationale norm voor energiebeheersystemen (ISO 50001) en de internationale standaard voor milieumanagementsystemen (ISO 14001).

Verduurzamen van onze vaste en mobiele netwerken

Ook in 2020 hebben we weer fors geïnvesteerd in het verder moderniseren, simplificeren en toekomstbestendig maken van ons netwerk GigaNet. Dit hebben we onder meer gedaan door oude apparatuur uit het netwerk te halen en te vervangen met nieuwe energiezuinigere apparatuur. Daarnaast hebben we een volledig nieuw zakelijk netwerk ontwikkeld, het zogenaamde Carrier Ethernet netwerk. De verouderde zakelijke netwerken Neon en Metro worden uitgeschakeld en alle zakelijke klanten worden overgezet naar ons nieuwe Carrier Ethernet netwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt niet alleen voor nog grotere stabiliteit, maar ook voor energiebesparingen en een reductie in de life cycle management-kosten.

Voor ons vaste netwerk kiezen we de meest energie-efficiënte apparatuur en software. Op die manier brengen we het energieverbruik van ons almaar groeiende netwerk verder naar beneden. We schrijven onze eigen softwarecodes om ons netwerk verder te automatiseren. Hierdoor brengen we de energiebesparingen op een nog hoger niveau.

Een andere belangrijke stap die we afgelopen jaar gezet hebben om ons netwerk efficiënter te maken is dat we in februari ons 3G-netwerk volledig hebben uitgeschakeld. Als eerste operator in Nederland hebben we ervoor gekozen om definitief te stoppen met het 3G netwerk, om zo op een slimmere en efficiëntere manier met ons netwerk, onze masten en onze capaciteit om te gaan. Het uitzetten van het 3G-netwerk leverde een bruto energiebesparing op van 17,4 GWh in 2020.

Verduurzamen van onze datacentra

Ook in 2020 speelde innovatie een belangrijke rol in onze datacentra. Een team van technici en experts werkt continu aan het verder optimaliseren van de infrastructuur. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zo slim mogelijk omgaan met het af- en aanvoeren van hete en koude lucht. Om ervoor te zorgen dat we in onze datacentra gebruik kunnen maken van de best mogelijke innovaties en meest energie-efficiënte oplossingen, werken we samen met leveranciers. We delen kennis en creëren testopstellingen om verdere ontwikkeling van de apparatuur te stimuleren.

In 2020 hebben wij het PCM cooling principle toegepast in onze datacentra. Phase Change Material (PCM) is gebaseerd op het natuurproduct calciumzout en absorbeert overdag de warmte van onze servers. Door het absorberen van warmte koelt het onze serverruimtes om vervolgens 's nachts opnieuw op te laden voor de volgende dag. Op deze manier kunnen wij efficiënter onze datacentra koelen en daarmee CO2 besparen.

Verduurzamen van onze producten

Bij elk product dat we op de markt brengen, kijken we naar mogelijkheden om het product te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Voor onze modems en mediaboxen werken we hiervoor samen met moedermaatschappij Liberty Global. We maken onze modems steeds krachtiger, omdat het dataverbruik per huishouden fors omhooggaat. Toch stijgt het energieverbruik niet. Dit heeft alles te maken met de steeds slimmere en efficiëntere hardware.

Ook voor onze mediaboxen geldt dat ze voortdurend doorontwikkeld worden met het oog op duurzaamheid. Een voorbeeld is de in 2019 geïntroduceerde Mediabox Next. Opnames maken en afspelen gebeurt hiermee in de cloud – en niet meer via een harde schijf in het apparaat. Daardoor zijn minder materialen nodig om een mediabox te maken en wordt de mediabox kleiner. Hiermee daalt ook het energieverbruik. Daarnaast leveren we onze mediaboxen standaard in eco-modus aan bij onze klanten, waardoor er minder energie verbruikt wordt. Klanten kunnen na levering zelf de modus aanpassen indien gewenst. Het overzicht van het energieverbruik van onze verschillende mediaboxen kan op onze website worden teruggevonden.

Op weg naar een circulaire organisatie

VodafoneZiggo werkt mee aan de transitie naar een circulaire economie – een economie waarin we producten een nieuw leven geven, grondstoffen recyclen en mensen aansporen om producten langer te gebruiken. We realiseren ons dat er nog een lange weg te gaan is en dat stilstaan achteruitgang betekent. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden, en innovatieve oplossingen om meer te hergebruiken, de levensduur van onze producten te verlengen en minder afval te produceren.

Vodafone marketplace - Circulair netwerk

Op het moment dat we oude apparatuur uit het netwerk halen omdat het niet meer nodig is (bijvoorbeeld bij de uitschakeling van ons 3G-netwerk) of omdat het aan vernieuwing toe is, wordt het niet langer als afval beschouwd. Samen met onze moederbedrijven Liberty Global en Vodafone Group maken we sinds begin 2020 gebruik van Vodafone Marketplace. Een marktplaats waar oude apparatuur en netwerkmaterialen zoals oude masten, verkocht worden om ergens binnen het wereldwijde Vodafone ecosysteem opnieuw ingezet te worden.

Om ons netwerk te onderhouden, leggen we ook materialen in de grond. Denk aan plastic buizen en kabels. Ook hier werken we nauw samen met leveranciers, tussenpartijen en onze moederbedrijven om ervoor te zorgen dat we beschikken over de juiste materialen. Materialen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd en voorzien zijn van een groen label of keurmerk. Of als de toepassing het toelaat, afbreekbare producten.

Op weg naar circulaire producten

Innovatie is binnen VodafoneZiggo een belangrijke pijler. Door te kijken naar vernieuwing en verbetering van onze volledige productieketen willen we onze milieu-impact verkleinen. Bij de ontwikkeling van producten als modems en mediaboxen wordt niet alleen gekeken naar energiezuinigheid, ook de hoeveelheid en afkomst van materiaal dat nodig is om een product te produceren wordt onder de loep genomen. Niet voor niets worden de modems en mediaboxen steeds kleiner van formaat. Hiermee wordt bespaard op materiaalgebruik. De in 2019 geïntroduceerde Mediabox Next beschikt bijvoorbeeld niet langer over een harde schijf omdat het verbonden is met de cloud. Dat scheelt niet alleen veel in energieverbruik, het scheelt ook materiaal in het productieproces. Voor de materialen die wel nodig blijven, gebruiken we zoveel mogelijk materiaal dat ‘gerenoveerd’ is.

Op weg naar een circulair logistiek proces

Waar we in 2019 zijn begonnen met het gebruik van biologisch afbreekbare materialen in onze logistieke processen voor het opvullen van lege ruimtes in dozen, hebben we in 2020 stappen gezet om de hoeveelheid verpakkingsmaterialen verder te verminderen. Dit hebben we onder meer gedaan door het ontwerp van onze verpakkingen aan te passen waardoor minder loze ruimte in dozen overblijft. Hiermee hebben we het materiaalgebruik voor onze verzenddozen met 30% weten te verminderen. Voor de verpakkingen van onze ‘Alles-in-1' pakketten was deze besparing van materiaalgebruik zelfs 70%.

Gerenoveerde mediaboxen en modems sturen we met ingang van het tweede kwartaal 2021 niet langer verpakt in plastic door aan onze klanten. Dit gaat zorgen voor een forse afname van het plasticverbruik, zo’n 5.000 kilo ten opzichte van 2020. Ook verzenden we producten sinds 2019 niet meer in een dubbele verpakking. Voorheen werd een verpakt product nog ter bescherming in een doos voor transport verstuurd. Door de buitenste doos te verwijderen hebben we de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen in 2020 kunnen terugbrengen en hierdoor kunnen er tot 20% meer dozen op een pallet.

Verder is er in 2020 een initiatief gestart om plastic uit de consumentenverpakking van smartphones te elimineren. Door een vernieuwd en slimmer ontwerp van de doos wordt een besparing van 1,5 miljoen plastic luchtkussentjes gerealiseerd. Daarnaast zijn de doosjes ook kleiner gemaakt, waardoor er op jaarbasis 30% minder volume getransporteerd hoeft te worden. Gezien het succes van dit project, is besloten om in 2021 de verpakkingen van accessoires onder de loep te nemen. Ook wordt gekeken naar het verduurzamen van de accessoires die we verkopen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled plastic.

Op weg naar een circulaire kantooromgeving

Binnen onze eigen kantooromgeving streven we naar recycling van alle apparatuur. Desktops, laptops, accu's, smartphones, tablets, toetsenborden en printers worden niet weggegooid maar gaan naar recyclebedrijven, waar ze opgeknapt worden voor hergebruik of gebruikt worden voor duurzame verwerking tot andere producten en grondstoffen. Op onze kantoren werken we zoveel mogelijk papierloos. We versturen berichten aan klanten, leveranciers en andere stakeholders in de regel elektronisch. Onze koffiebekers zijn 100% recyclebaar. Na gebruik worden deze ingezameld en verwerkt tot grondstof voor tissues en servetten. De coating van de bekers wordt hergebruikt in plastic producten. Op deze manier besparen we 194 kilogram CO2 per 1.000 kilogram koffiebekers. Ook het koffieresidu wordt verzameld en gebruikt om oesterzwammen op te kweken.