Vooruitblik

We verwachten voor de komende jaren een verdere verschuiving naar meer hybride werkvormen. Medewerkers verwachten van ons als werkgever dat ze gefaciliteerd worden om altijd en overal te kunnen werken. Er zullen steeds meer nieuwe manieren van werken ontstaan die onze processen en samenwerkingen nog efficiënter zullen maken, en van invloed zijn op de functies en structuren binnen onze organisatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen vertrouwd raken met deze nieuwe werkvormen blijft continu investeren in training en ontwikkeling cruciaal.

We zien een voortdurend groeiende aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer en verwachten dat de focus op deze thema’s in de komende jaren alleen maar verder zal aantrekken. Artificial intelligence en big data wordt steeds geavanceerder en zullen ervoor zorgen dat vooroordelen in het aannameproces een steeds minder grote rol gaan spelen. Het is onze ambitie om ons medewerkersbestand de komende jaren nog verder te diversifiëren en daarmee een nog betere afspiegeling van de samenleving te vormen.