Introductie

Bij VodafoneZiggo realiseren we ons dat we met onze producten en diensten het milieu belasten. Voor elk product dat gemaakt, verpakt en vervoerd wordt, zijn natuurlijke grondstoffen nodig en onze diensten kunnen niet draaien zonder goede datacentra. Het gevolg is dat we CO2 uitstoten, natuurlijke grondstoffen verbruiken en afval produceren. We zijn ons bewust van de negatieve impact die we hiermee hebben op het milieu en erkennen de risico's omtrent het gebruik van natuurlijk kapitaal. We doen er alles aan om deze impact elk jaar verder terug te brengen. Sterker nog, we hebben de ambitie om onze milieu-impact (gemeten in CO2) in 2025 gehalveerd te hebben. Ook heeft VodafoneZiggo zich, net als moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global, gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). Zo dragen onze doelen en ambities ook daadwerkelijk bij aan het behalen van de in 2015 in Parijs gemaakte klimaatdoelstellingen om onder de 2°C (streven is 1,5°C) opwarming van de aarde te blijven.

Ons milieubeleid dat ervoor moet zorgen dat we de gestelde doelen en ambities ook echt gaan halen, omvat drie speerpunten:

  • Continu verbeteren van onze operationele activiteiten: dit doen we onder meer door energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het inzetten van energie-efficiënte apparatuur, slimme koelsystemen en door meer circulair te ondernemen en afvalstromen terug te dringen.

  • Klanten in staat stellen ook milieuvriendelijkere keuzes te maken: denk aan de mogelijkheid om gebruikte telefoons terug te kopen en zo een tweede leven te geven.

  • Onze mensen inspireren en motiveren om milieubewust te werken en te leven: bijvoorbeeld door hybride werken te stimuleren, en het gebruik van leaseauto’s tot een absoluut minimum te beperken door alle medewerkers een NS Vrij Reizen abonnement te geven, inclusief onze directie.