Verantwoordelijke werkgever  

Onze People-strategie is gebaseerd op de volgende strategische uitgangspunten:

  • We versterken bij onze mensen de passie voor hun werk en hun motivatie door hen te ondersteunen in hun ontwikkeling waardoor ze relevant blijven, zowel voor VodafoneZiggo als de arbeidsmarkt.

  • We bouwen aan een organisatie die snel en flexibel reageert op ontwikkelingen in onze industrie.

"De medewerkers van VodafoneZiggo hebben het afgelopen jaar een absolute topprestatie geleverd. Door de pandemie werkten bijna alle kantoormedewerkers volledig vanuit huis terwijl onze winkelmedewerkers en monteurs zich in zijn blijven zetten voor onze klanten. Als eerste organisatie in Nederland heeft VodafoneZiggo, met steun van de ondernemingsraad, een hybride beleid ontwikkeld voor de lange termijn, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor en we bewust virtueel werken combineren met het werken in elkaars fysieke nabijheid. Iedereen die wil, mag de helft van de tijd thuis werken, ook als de pandemie onder controle is. Dit beleid delen we actief met de samenleving, zakelijke klanten en overige relaties zodat zij de vruchten kunnen plukken van de lessen die wij leerden bij het ontwerpen van het hybride beleid." 

 Thomas Mulder
Executive Director Human Resources

Nieuwe hybride vormen van werken

In 2019 pasten we ons mobiliteitsbeleid al aan om zo de ecologische voetafdruk van onze operationele activiteiten verder te verkleinen. In 2020 zorgde COVID-19 er in slechts een paar weken tijd voor dat onze manier van werken drastisch veranderde. Aanwezigheid op een van onze negen kantoren ging van regel naar uitzondering. De thuiswerksituatie benadrukte de waarde van onze kantoren, die worden gezien als broedplaats voor sociaal contact, het bouwen en onderhouden van relaties en de plek waar men zich het meest verbonden voelt met onze purpose. Het thuiswerken werd tegelijkertijd ook als prettig ervaren vanwege meer efficiëntie door het wegvallen van reistijd, de verschuiving naar virtuele meetings en de positieve gevolgen voor onze voetafdruk.

We verwachten dat hybride werkvormen op korte en lange termijn relevant zullen blijven. Omdat we bij VodafoneZiggo graag vooruitkijken en tijdig willen inspelen op deze verwachtingen, hebben we eind 2020 het hybride werken beleid ontwikkeld, met goedkeuring van de ondernemingsraad. Met dit beleid sturen we erop aan dat onze mensen ook na de pandemie minimaal 50% van hun tijd blijven thuiswerken. Hiermee willen we de productiviteit en het welzijn van onze mensen verbeteren en onze ecologische footprint nog verder terugbrengen.

We voorzien twee veranderingen om het hybride werken ook ‘na COVID’ tot een succes te maken. Waar bij het flexibel werken, zoals veel bedrijven dat kennen, het individu centraal staat, wordt in het nieuwe hybride werken het team net zo belangrijk als het individu. Je werkt wanneer, waar en hoe het voor het team het meest effectief is. Voor gelijkwaardigheid in het team is iedereen óf virtueel óf fysiek aanwezig. Het type werkzaamheden bepaalt voortaan of je virtueel of fysiek aanwezig bent. In het hybride werken bedenk je eerst wat je gaat doen om vervolgens te bepalen hoe de samenwerking plaatsvindt. Op de kantoordagen worden reguliere vergaderingen, dus ook de directievergadering, vermeden; die gaan bijzonder goed virtueel. Teams komen naar kantoor voor ontwikkeling van sociale contacten, het werken aan onderwerpen die complex zijn of veel creativiteit vragen of gaan over persoonlijke ontwikkeling. Het kantoor krijgt een andere functie en wordt meer een ontmoetingsplaats voor mensen.

Onze mensen gezond houden middenin een gezondheidscrisis

Als VodafoneZiggo geloven we dat veel dingen net iets makkelijker gaan als je lekker in je vel zit. Je staat positiever in het leven, je onderhoudt je sociale contacten makkelijker, je functioneert beter en je hebt minder last van stress.

De komst van COVID-19 heeft het belang van ons Wellbeing-programma extra zichtbaar gemaakt. De digitalisering versnelde, de grenzen tussen werk- en privéleven vervaagden verder. Het thuiswerken, vaak in combinatie met het onderhouden van een gezin en de noodzaak om thuisonderwijs te geven, heeft voor veel collega’s gezorgd voor stressvolle situaties. Daarnaast was er een groep die zich eenzaam of ontheemd voelde door het gemis van hun ‘normale’ dagelijkse routine. Om onze mensen hierbij te ondersteunen richt ons Wellbeing-programma zich op vier pilaren: mentale, fysieke, financiële en sociale fitheid.

Op een laagdrempelige manier bieden we een groot palet aan hulpmiddelen. Denk aan inspirerende artikelen, diverse (digitale) workouts, wellbeing-trainingen, events en onafhankelijke professionele mentale ondersteuning. De kracht van ons programma zit in een mooie mix van professionele ondersteuning en het benutten van de talenten van onze mensen. Zo geven onze eigen mensen veel sportprogramma's en delen ze recepten via ons Wellbeing-platform.

Investeren in de carrière van onze mensen

Bij VodafoneZiggo willen we dat onze mensen relevant zijn en blijven voor de organisatie én de arbeidsmarkt. We investeren in hun ontwikkeling en vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zich verder te ontplooien. Onze mensen bepalen zelf de richting en het tempo waarin ze willen groeien.

Dit jaar hebben wij een uniek leerconcept geïmplementeerd. Voor iedereen met een arbeidsovereenkomst bij VodafoneZiggo, ongeacht functie of niveau, gelden ongelimiteerde leermogelijkheden. Vanuit ons online leerplatform Progress For you kan iedereen die bij ons werkt zich inschrijven voor alle mogelijke trainingen, workshops, klassikale trainingen en e-learnings. Ze hebben hierbij keuze uit duizenden trainingen van ruim 50 verschillende opleiders. Op het platform worden onder meer trainingen aangeboden over persoonlijk leiderschap, coachend leidinggeven, effectief communiceren, samenwerken, innoveren en analytisch denken. Maar ook taaltraining, elektrotechniek en privacy & security.

Daarnaast is in 2020 op basis van input van ongeveer 650 medewerkers nieuw performance managementbeleid ontwikkelt. De focus daarbij verschuift van jaarlijks beoordelen achteraf naar continue focus op ontwikkeling en prestatieverbetering. Dit beleid wordt in 2021 ingevoerd.

Er zijn programma’s gericht op leiderschap, cultuur en de digitale transformatie van onze organisatie, zoals data-gedreven, agile en klantgericht werken.

Binnen VodafoneZiggo bestaan meer dan 1.400 verschillende functies. Voor medewerkers en managers zijn de mogelijke carrièrepaden hierdoor niet altijd inzichtelijk en is niet altijd duidelijk wat er nodig is om te groeien in je functie of een overstap te maken naar een andere positie. Om hier meer inzicht en transparantie in te creëren is in 2020 de basis gelegd voor het Career4U programma, dat in 2021 wordt geïmplementeerd. Met Career4U bieden we onze mensen een simpel en inzichtelijk carrière raamwerk, dat onze huidige functiehuizen vervangt door een model dat volledig is gebaseerd op de vaardigheden van onze medewerkers.

Beoordelen van onze mensen op basis van ontwikkeling

In 2020 hebben we een nieuwe gesprekscyclus geïmplementeerd van ons nieuwe beoordelingssysteem dat minder prestatie-gedreven is en meer gaat over de ontwikkeling van onze mensen: GROW. Omdat we met dit prestatiemanagementsysteem meer vooruit willen kijken, is het voorstel de beloning niet langer te koppelen aan de prestaties, maar wordt gekeken naar individuele- en teamdoelen. Naast de bekende doelen over werkprestaties worden ook doelen op gebied van ontwikkeling en gedrag toegevoegd. Ieder kwartaal kijk je met je team en als individu terug op de geleverde bijdrage en bepaal je de bijdrage voor het komende kwartaal.

Blijvend monitoren of we op de goede weg zijn

We hechten veel waarde aan de feedback van onze medewerkers. Zijn zij blij en tevreden met wat we hun bieden, of zijn er verbeteringen mogelijk in ons werkgeverschap? Elk kwartaal voeren we in samenwerking met externe partner Peachy Mondays een onderzoek uit (de ‘Heartbeat’). Via een vragenlijst kunnen medewerkers anoniem aangeven hoe zij het werken bij VodafoneZiggo ervaren. We vragen naar onderwerpen als energie, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en de mate waarin onze collega's onze eigen producten aanbevelen. In 2020 zagen we een toename van de betrokkenheid. De situatie met COVID-19 heeft ons samen sterker gemaakt en de manier waarop VodafoneZiggo omging met de crisis werd gewaardeerd door medewerkers. Een voorbeeld van een verbeterpunt naar aanleiding van het onderzoek, is dat in 2020 het Wellbeing-programma is ontwikkeld en geïmplementeerd.

De uitkomsten van het onderzoek zien we als waardevolle input voor het aanscherpen van onze HR-strategie. Maar bovenal zijn de resultaten aanleiding voor leidinggevenden om in gesprek te gaan en te blijven met hun teams: wat gaat goed en wat willen we samen verbeteren, om ervoor te zorgen dat iedereen met energie en plezier z'n werk doet? We stimuleren leidinggevenden en medewerkers om hier zelf eigenaarschap voor te nemen. Tegelijkertijd werken we, in de lijn met onze waarde Open Up, aan een open cultuur, waarin dit soort onderwerpen bespreekbaar zijn. Daarnaast bieden we mensen de mogelijkheid om anoniem melding te maken bij ongewenste situaties of misstanden via ‘Speak Out'.

Verwelkomen van onze nieuwe collega’s

Nieuwe collega's verwelkomen we met een speciaal onboarding-programma. In de eerste twee werkdagen maken de nieuwe collega's kennis met de gedragscode, cultuur, waarde, missie en producten van VodafoneZiggo. Zij lopen een dag mee in een call center en brengen een bezoek aan een van onze winkels. Zij leren dat elke functie en elk individu in de organisatie even belangrijk is. Zij brengen een bezoek aan de TEC Campus en het Experience Centre, waar zij ervaren hoe wij onze klanten centraal stellen in alles wat wij doen. Ze nemen deel aan een onboarding-dag voor alle nieuwe starters van die maand. In totaal doorliepen in 2020 bijna 1.500 nieuwe collega's ons onboarding-programma, dat vanwege COVID-19 grotendeels online plaatsvond. In totaal doorliepen ruim 400 collega's ons centrale onboarding-programma. Daarnaast hebben bijna 1.000 nieuwe medewerkers in onze winkels en contact center deelgenomen aan een decentraal onboarding-programma.

Investeren in de talenten van de toekomst

Bij VodafoneZiggo geloven we dat we alleen op de lange termijn waarde kunnen blijven creëren als we nu investeren in het talent van de toekomst. Met het Discover Traineeship zorgen we dat aanstormend talent de kans krijgt ons bedrijf snel te leren kennen en door te groeien. We selecteren de trainees van wie wij geloven dat ze onze purpose omarmen en ons bedrijf nu en in de toekomst verder vooruit kunnen helpen. Elke kandidaat doorloopt een uitgebreid assessment waarin we kijken naar ervaring, kennis en groeipotentieel. In 2020 meldden zich ruim 1.177 potentiële kandidaten aan, waarvan er 50 mochten starten als trainee.

 

Doelstelling 2021

Resultaat 2020

Aantal Discover trainees aangenomen

46

50

Onze belangen behartigd door onze ondernemingsraad

Voorheen beschikte zowel Vodafone als Ziggo over een eigen ondernemingsraad. In 2019 is één ondernemingsraad (OR) gerealiseerd. De samenvoeging tot één gezamenlijke raad van 25 leden maakt de afstemming tussen de organisatie en de OR effectiever en het werk voor de OR overzichtelijker. De verkiezingen voor de nieuwe OR vonden plaats in 2019.

Together We Grow

In het jaar 2020 heeft leiderschap bij VodafoneZiggo in het teken gestaan van samen groeien, met als doel om leiders te ontwikkelen die goede teams kunnen neerzetten en die ons meenemen naar de toekomst. Het curriculum Together We Grow, dat in januari met een Leadership Event is afgetrapt, is gebouwd rondom drie centrale thema’s: Empower Teams, Manage Energy & Coaching. Dat zijn ook de kritische vaardigheden die nodig zijn in de digitalisering en die ons op weg helpen naar horizontaal, gekozen leiderschap. Op deze drie thema’s zijn volop ontwikkelmogelijkheden aangeboden. People Leaders zijn uitgenodigd hun eigen leerpad samen te stellen door te kiezen wat ze nodig hebben in de ontwikkeling om de best mogelijke leider te worden.

Een mooi inzicht is dat de keuzevrijheid in leren, de prioriteiten uit het leiderschapscurriculum Together We Grow weerspiegelt. Veel enthousiasme was er rondom thema’s waarin verbinding in de teams centraal stond, zoals leidinggeven op afstand, Leading High Performing Teams, Heartbeat Dialoog en de Teambooster met het eigen team. Nieuwe leidinggevenden hebben in Learning to Lead geleerd hoe ze hun team richting geven, inspireren en motiveren. Ook hebben veel leidinggevenden stappen gemaakt om hun medewerkers te ontwikkelen met een verdieping op coachende vaardigheden. Bijzondere aandacht is er geweest voor de ontwikkeling in de nieuwe Chapter Lead-rol. En in de pilot voor de Go Digital Experience is een mooie verbinding gemaakt tussen de vier digitale pilaren en leiderschap, daar komt in 2021 een belangrijk vervolg op. Bij al deze leertrajecten hebben we volop ervaring kunnen opdoen met virtuele oplossingen voor leren en ontwikkelen. In totaal hebben meer dan 350 leidinggevenden in het Together we Grow-curriculum iets aan leiderschapsontwikkeling gedaan.