Hoe wij financiële en economische waarde creëren

Als technologisch bedrijf spelen wij een cruciale maatschappelijke rol in de samenleving. Zonder connectiviteit en communicatie zouden de maatschappij en de economie stil komen te staan. Enkel met solide financiële prestaties zijn wij als organisatie in staat deze rol optimaal te vervullen en Nederland verbonden te houden.

Onze financiële soliditeit stelt ons in staat onze strategie succesvol uit te voeren en onze CSR-ambities waar te maken. Het zegt iets over de mate waarin wij als organisatie ‘gezond’ zijn en het geeft onze financiële stakeholders de bevestiging dat VodafoneZiggo staat voor duurzame groei en ontwikkeling voor onze klanten en de samenleving. Onze financiële prestaties zorgen dat wij over voldoende investeringskracht beschikken om ook op de lange termijn relevant te blijven.

“In 2020 hebben we goede financiële resultaten geboekt. Ook is de eerste Green Bond onder ons Green Bond Framework uitgegeven. Dat is iets om trots op te zijn en het geeft ons de mogelijkheid om nog gerichter te investeren in onze ambitie om een steeds duurzamer bedrijf te worden. Dit geldt voor onze dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de investeringen die we blijven doen in ons netwerk, zodat we ook in de toekomst de Nederlandse samenleving op een hoogwaardige manier blijven verbinden en verder vooruit helpen.”

Ritchy Drost
Chief Financial Officer

Hoe onze financiële prestaties bijdragen aan onze CSR-ambities

Een aanzienlijk deel van onze investeringen is gericht op het optimaliseren van onze infrastructuur, ons netwerk en productinnovatie. Deze investeringen dragen bij aan het behalen van onze milieudoelstellingen: ze leiden tot meer energie-efficiëntie, duurzamere producten en een verlaging van onze CO2-uitstoot.

In december 2020 hebben we de volgende stap genomen om onze CSR-ambitie te realiseren door een nieuw Green Bond Framework te lanceren. Onder dit Framework is een Green Bond van 700 miljoen euro uitgegeven, waarbij we ons inzetten voor energie-efficiënte investeringen ter ondersteuning van onze nieuwe People, Planet, Progress-strategie.

Als onderdeel van het nieuwe Green Bond Framework stimuleren we projecten die leiden tot het verkleinen van onze footprint. De equivalente opbrengsten die voortkomen uit de uitgifte van deze obligatie, zijn of worden ingezet voor duurzame projecten in de periode 2018-2023.

We hebben in de afgelopen drie jaar in totaal al 786 miljoen euro geïnvesteerd in projecten met een duurzaam karakter, wat meer is dan het toegezegde bedrag van 700 miljoen euro. 95% van deze projecten leveren efficiëntie in ons energieverbruik op, bijvoorbeeld vervanging van oude onderdelen in meer dan 450.000 straatkasten en voorziening van ons mobiele netwerk met 4G- en 5G-technologie, die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot en energieverbruik. Verder hebben we 38 miljoen euro geïnvesteerd om onze datacenters te verduurzamen als onderdeel van het Green Buildings-initiatief.  

Onze economische prestaties

Naast duurzame en maatschappelijke waarde, leveren we economische waarde door bij te dragen aan de werkgelegenheid en welvaart in Nederland. Als werkgever van ongeveer 8.000 medewerkers betalen we salarissen en verzorgen daarmee inkomen. Door onze leveranciers te betalen voor de diensten en producten die ze leveren, genereren we omzet voor onze ketenpartners waarmee we werk en dus indirect banen creëren. Als grote Nederlandse onderneming hebben we in 2020 in totaal circa 202 miljoen euro loonheffing en circa 532 miljoen euro aan btw afgedragen.

In juli 2020 hebben we met succes 700 MHz en 1400 MHz spectrumlicenties verworven en 2100 MHz spectrumlicenties verlengd voor een totaalbedrag van 416 miljoen euro. Met de nieuwe spectrumlicenties kunnen we de capaciteit van ons mobiele netwerk verder uitbouwen. Zo waren we in staat om als de eerste mobiele operator in Nederland een landelijk dekkend 5G-netwerk aan te bieden. We bouwden ons vaste netwerk ook verder uit met de uitrol van 1Gbps downloadsnelheid voor drie miljoen huishoudens. We leveren en onderhouden de infrastructuur die nodig is om bedrijven en daarmee de Nederlandse digitale economie efficiënter en innovatiever te maken.

Onze financiële prestaties

2020 was een financieel succesvol jaar. Ook dit jaar hebben meer Nederlanders ervoor gekozen producten en diensten bij zowel Vodafone als Ziggo af te nemen. Het aantal 'geconvergeerde' huishoudens is met 113.000 gegroeid naar een totaal van 1.458.400 (2019: 1.345.000). Het aantal geconvergeerde SIMs is met 247.000 gegroeid naar een totaal van 2.327.800 (2019: 2.081.000). We mochten ook een recordaantal van 273.000 nieuwe mobiele postpaid-klanten verwelkomen. De reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie hebben geleid tot een lagere omzet uit roaming; desondanks steeg de totale omzet met 2% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast hebben we onze kostensynergiedoelstelling van 210 miljoen euro gerealiseerd, één jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Door het realiseren van de synergiedoelstelling en continue aandacht voor kostenbeheersing steeg het bedrijfsresultaat met 6% naar 1.877 miljoen euro (2019: 1.776 miljoen euro). Van onze omzet werd 20% terug geïnvesteerd in onze netwerkinfrastructuur, producten, het optimaliseren van onze dienstverlening voor de klanten en de digitale transformatie. Dit is in lijn met onze investeringen in 2019. In totaal hebben we 501 miljoen euro aan rente en dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders, aan de bovenkant van de bandbreedte van 400 tot 500 miljoen euro die we in het begin van het jaar hadden verwacht. Daarmee behaalden we onze bedrijfsdoelstellingen.

Vooruitblik 2021

Ondanks de aanhoudende druk van macro-economische omstandigheden veroorzaakt door de coronapandemie, verwachten we dat in 2021 ons bedrijfsresultaat met 1% tot 3% zal groeien. We verwachten onze aandeelhouders in 2021 in totaal tussen 550 en 650 miljoen euro aan rente en dividend te kunnen uitkeren. In 2021 zullen we weer tussen 19% en 21% van onze omzet terug investeren in onze netwerkinfrastructuur, bestaande en nieuwe producten en in het verbeteren van onze dienstverlening.

Deze investeringen zorgen ervoor dat we onze klanten hogesnelheidsconnectiviteit en de beste entertainmentdiensten kunnen blijven leveren, ondersteund door SmartWiFi en ons landelijke 5G-aanbod, allemaal via ons GigaNet, het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo In de komende jaren bouwen we door aan ons 5G-netwerk én onze verwachting is dat we eind 2021 circa 80% van ons verzorgingsgebied toegang heeft tot gigabitsnelheden op ons vaste netwerk. In 2022 verwachten we dat al onze klanten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van internet met een downloadsnelheid van 1Gbps.